Структура власності суб'єкта інформаційної діяльності

Звіт

про структуру власності

Форма № 1

Повідомлення про подання інформації про структуру власності

Форма № 2

Відомості про власників істотної участі

Форма № 3

Відомості про пов’язаних осіб

Форма № 5

Відомості про кінцевих бенефіціарних власників

Схематичне

зображення структури власності